• 1465

CN 41

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc cẩm thạch 41
Chất liệu: ngọc bích
Trọng lượng: 
Mô tả: chuỗi ngọc trắng
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: