• 1466

CN 34

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc cẩm thạch 34
Chất liệu: ngọc bích
Trọng lượng: 
Mô tả: Chuỗi ngọc xanh
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: