• 1469

CN 31

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc cẩm thạch 31
Chất liệu: ngọc bích
Trọng lượng: 
Mô tả: Sản phẩm ngọc điểm nhấn mặt hình hoa 5 cách
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: