• 1471

Vòng ngọc cẩm thạch VN 197

Mã sản phẩm: VN 97
Chất liệu: Ngọc
Trọng lượng: 4 chỉ 976
Mô tả: Sản phẩm vòng ngọc
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: