• 2397
  • 2398
  • 2399

Nhẫn cưới hai màu NC1610/NC1611

Mã sản phẩm: Nhẫn cướikiểu xi cát
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 3
Mô tả: Nhẫn cưới vàng 2 màu gắn đá
Giá: 4.550.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: