• Bộ trang sức cưới

Bộ trang sức cưới

Mã sản phẩm: NK557, MK217, HK243
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 202
Mô tả: Sản phaammr bộ trang sức cưới kết hợp 8 viên kim cương 1li5. sản phẩm nhập Hông Kong
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: