• 2481
  • 2482
  • 2483

Vòng tay kim cương VK62

Mã sản phẩm: VK 62
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 5 chỉ 412
Mô tả: Vòng tay kim cương vàng trắng gắn 28 viên kim cương 2li1, 2 viên kim cương 2li, 38 viên kim cương 1li5
Giá: 55.730.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: