• 2484
  • 2485
  • 2486

Vòng tay kim cương VK50

Mã sản phẩm: VK 50
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 4 chỉ 346
Mô tả: Vòng tay kim cương vàng trắng gắn 18 viên kim cương 2li - 2li8, 106 viên kim cương 1li6, 6 viên kim cương vuông 2li
Giá: 62.660.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: