• 2563
  • 2564
  • 2565

Nhân kim cương nam Nk671

Mã sản phẩm: NK 671
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 790
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương Nam vàng trắng gắn 18 viên kim cương vuông 1li8, 2 viên kim cương tròn 2li
Giá: 38.467.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: