• 2623
  • 2624
  • 2625

Nhẫn kim cương NK642

Mã sản phẩm: NK 642
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 1 chỉ 825
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương vàng trắng gắn 8 viên kim cương tròn 2li6, 12 viên kim cương tròn 2li, 4 viên kim cương tròn 2li7, 6 viên kim cương vuông 2li
Giá: 42.357.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: