• 2641
  • 2642
  • 2643

Nhẫn cưới vàng hồng NC1944, NC1945

Mã sản phẩm: NC1944, NC1945
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 53
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hồng gắn đá Zicone
Giá: 9.361.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: