• 2656
  • 2657
  • 2658

Nhẫn cưới vàng trắng NC1841, NC1815

Mã sản phẩm: NC1814, Nc1815
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 5 chỉ 41
Mô tả: Nhẫn cưới vàng trắng gắn đá Zicone mẫu Hàn Quốc
Giá: 19.476.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: