• 2665
  • 2666
  • 2667

Nhẫn cưới kim cương vàng trắng NC548, NC549

Mã sản phẩm: NC548, NC549
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 4 chỉ 711
Mô tả: NHãn kim cương vàng trắng gắn 2 viên kim cương vuông 2li5
Giá: 21.513.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: