• 2671
  • 2672
  • 2673

Nhẫn cưới vàng hồng NC1963, NC1964

Mã sản phẩm: NC1963, NC1964
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 344
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hồng gắn đá Zicone
Giá: 8.672.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: