• 2683
  • 2684
  • 2685

Nhẫn cưới vàng trắng NC421, NC422

Mã sản phẩm: Gắn kết tâm hồn
Chất liệu: vàng 585
Trọng lượng: 3 chỉ 072
Mô tả: Nhẫn cưới vàng trắng gắn đá Zicone
Giá: 10.563.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: