• 2686
  • 2687
  • 2688

Chuỗi ngọc trai T146

Mã sản phẩm: Ngọc trai South sea pear màu vàng đậm
Chất liệu: 
Trọng lượng: Ngọc trai nước mặn kích thước 10.2mm - 12.70mm
Mô tả: Chuỗi ngọc trai vàng Soud sea Pear vàng đậm
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: