• 2692
  • 2693
  • 2694

kẹp cavat

Mã sản phẩm: M 388
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 448
Mô tả: Kẹp cavat vàng màu gắn đá Zicone
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: