• 2741
  • 2742
  • 2743

Mặt ngọc trai MP90

Mã sản phẩm: Ngọc trai Tahiti
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: Ngọc trai nước mặn kích thước 9.3mm
Mô tả: Mặt dây vàng trắng gắn ngọc trai Tahiti
Giá: 5.913.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: