• 2861
  • 2862
  • 2863

Nhẫn đá quý NQ403

Mã sản phẩm: NQ 403
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 2 chỉ 648
Mô tả: Nhẫn nàm vàng màu gắn 33 viên Saphine thiên nhiên
Giá: 18.635.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: