• 2916
  • 2917
  • 2918

NC1957, NC1958

Mã sản phẩm: Nhẫn cưới vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 908
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hồng gắn đá Zicone
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: