• 2931
  • 2932
  • 2933

Dây kim cương kết

Mã sản phẩm: Dây kim cương DK 25
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 5 chỉ 254
Mô tả: Dây kim cương vàng trắng gắn 8 viên kim cương thóc,17 viên kim 2li4 - 2li8, 2 viên kim cương 3li3, 20 viên kim 1li5
Giá: 74.986.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: