• 2979
  • 2980
  • 2981

Vong tay kim cương VK 64

Mã sản phẩm: VK64
Chất liệu: vàng 585
Trọng lượng: 7 chỉ 912
Mô tả: Vòng tay kim cương vàng trắng gắn 50 viên kim cương tròn 1li7, 56 viên kim cương tròn 1li7 vuông, 5 viên kim cương từ 5li3, 5li4
Giá: 213.852.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: