• 3062
  • 3063
  • 3064

Nhẫn kim cương NK857

Mã sản phẩm: Ổ nhẫn kim cương
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 368
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương vàng trắng gắn 4 viên kim cương 3li5, 4viên 2li3, 10viên 1li6, 28viên 1li3, mẫu nhập ngoại
Giá: 35.827.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: