• 3108
  • 3109
  • 3110

Dây chuyền kim cương DK 27

Mã sản phẩm: Dây chuyền kim cương kết
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 0 chỉ 980
Mô tả: Dây chuyền kim cương gắn 1 viên kim cương 3li, 6 viên kim cương 2li5, 36 viên 1li, mẫu nhập ngoại
Giá: 29.484.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: