• 3113
  • 3114
  • 3115

Chuỗi ngọc trai T165

Mã sản phẩm: Chuỗi trai South Sea màu Trắng
Chất liệu: Ngọc trai South Sea (trắng sứ )
Trọng lượng: Kích thước 8.04mm -12.37mm
Mô tả: Ngọc trai South Sea nước mặn 45 viên
Giá: 42.617.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: