• 3122
  • 3123
  • 3124

Nhẫn kim cương NK 925

Mã sản phẩm: Nhẫn kim cương kết thời trang
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 79
Mô tả: Nhẫn kim cương thời trang gắn 100 viên kim cương 1li5, 87 viên ki mcương 1li7
Giá: 63.005.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: