• 3240
  • 3241
  • 3242
  • 3243

Trang sức bộ VT1732; HT7106; NT400; MT4986

Mã sản phẩm: VT1732; HT7106; NT4000; MT4986
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 7 chỉ 385
Mô tả: Trang sức bộ vàng trắng gắn đá Zicone; mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: