• 3244
  • 3245
  • 3246
  • 3247

Trang sức bộ VT1712; HT7063; NT3902; MT4929

Mã sản phẩm: VT1712; HT7063; NT3902; MT4929
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 8 chỉ 812
Mô tả: Trang sức bộ vàng trắng phay gắn đá Zicone; mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: