• 3253
  • 3254
  • 3255
  • 3256
  • 3257

Trang sức bộ VT1713; HT7062; MT4932; NT3903

Mã sản phẩm: Vt1713; HT7062; MT4932; NT3903
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 11 chỉ 971
Mô tả: Trang sức bộ vàng trắng phay ngắn đá Zicone; mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: