• 3291
  • 3292

Nhẫn kim cương NK2961

Mã sản phẩm: NK 2961
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 3 chỉ 75
Mô tả: Nhẫn kim cương nam gắn 21 viên 2ly; 1o viên 2ly2; 70 viên 1ly2; 16 viên 1ly8
Giá: 87.947.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: