• 3295
  • 3296
  • 3297

Nhẫn cưới vàng hai màu NC506, NC507

Mã sản phẩm: NC506, NC507
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 6 chỉ 658
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hai màu gắn viên đá Zicone
Giá: 22.970.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: