• 3320
  • 3321
  • 3322

Nhẫn cưới vàng hai màu NC7, NC8

Mã sản phẩm: NC7, NC8
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 2 chỉ 65
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hai màu gắn đá Zicone
Giá: 9.142.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: