• 3352
  • 3353
  • 3354

Dây ngọc trai T233

Mã sản phẩm: Dây ngọc trai trắng South Sea Pear
Chất liệu: Ngọc trai nươc biển
Trọng lượng: Kích thước 12mm - 14mm
Mô tả: Ngọc trai nước mặn South Sea ánh Sa tanh kích thước 12mm - 14mm; 31 viên
Giá: 221.720.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: