• 3355
  • 3356
  • 3357

Chuỗi ngọc trai T152

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai Tahiti
Chất liệu: Ngọc trai nươc biển
Trọng lượng: Kích thước 11mm - 13mm
Mô tả: Ngọc trai đen nước mặn tahiti kích thước 11mm - 13mm; 33 viên
Giá: 28.650.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: