• 3365
  • 3367
  • 3368

Chuối trai hồng T 216

Mã sản phẩm: Chuỗi trai hồng
Chất liệu: Ngọc trai nươc ngọt
Trọng lượng: kích thước 9mm
Mô tả: Chuỗi trai hồng nước ngọt
Giá: 7.952.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: