• chuỗi trai hồng T 230

chuỗi trai hồng T 230

Mã sản phẩm: Chuỗi trai hồng giọt
Chất liệu: Ngọc trai nươc ngọt
Trọng lượng: khích thước 12mm
Mô tả: Ngọc trai hồng hình giọt kích thước 12mm, 33 viên
Giá: 1.680.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: