• 3371
  • 3372
  • 3377

Chuỗi trai T 240

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai vàng South Sea
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 11 chỉ 882
Mô tả: Ngọc trai vàng South Sea Pear kết hợp trên dây bi vàng màu
Giá: 258.750.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: