• 3373
  • 3375
  • 3376

Dây ngọc trai T241

Mã sản phẩm: Dây ngọc trai South Sea Pear
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: Kích thước 13mm
Mô tả: Ngọc trai trắng ánh sa tanh nước mặn South Sea Pear gắn trên dây bi vàng trắng; Sản phẩm nhập Hôngkong
Giá: 109.250.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: