• 3381
  • 3382

Dây ngọc trai T 242

Mã sản phẩm: Dây ngọc trai South Sea Peal
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 4 chỉ 866
Mô tả: Dây ngọc trai nước mặn vàng South Sea Peal 14ly
Giá: 126.500.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: