• 3383
  • 3384

Mặt dây ngọc trai MP 157

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai South Sea Peal
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 486
Mô tả: Mặt dây ngọc trai biển South Sean Peal; Sản phẩm nhập ngoại
Giá: 19.488.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: