• 3391
  • 3393

Mặt dây ngọc trai MP 141

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai đen Tahiti
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 136
Mô tả: Dây bia thiên ng vàng trắng gắn trai nước biển kết hợp 1 viên kim cương tròn 3ly' Sản phẩm nhập ngoại
Giá: 11.982.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: