• 3405
  • 3406

Hoa tai ngọc trai HP 299

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: 14 k
Trọng lượng: 0 chỉ 623
Mô tả: Hoa tai ngọc trai kiểu gắn viên ngọc trai tròn 7 ly; 2 viên ngọc trai 14ly
Giá: 4.250.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: