• 3394
  • 3395
  • 3396

Hoa tai ngọc trai HP276

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: 14 k
Trọng lượng: 
Mô tả: hoa tai ngọc trai kết hợp trai năm lớp
Giá: 4.450.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: