• 3402
  • 3403
  • 3404

Hoa tai ngọc trai HP 300

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai South Sea Peal
Chất liệu: 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 235
Mô tả: Hoa tai ngọc trai nước biển gắn kim cương kích thước viên trai 14,80mm; Sản phẩm nhập Hongkong
Giá: 134.064.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: