• 3418
  • 3419
  • 3420

Vòng ngọc trai VQ42

Mã sản phẩm: Vòng ngọc trai South Sea
Chất liệu: 14 k
Trọng lượng: 4 chỉ 25
Mô tả: Vòng ngọc trai nước mặ gắn 2 viên kim cương tròn 3ly
Giá: 31.381.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: