• 3421
  • 3422
  • 3423

Chuỗi trai T266

Mã sản phẩm: Chuỗi trai hồng nhạt
Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt
Trọng lượng: Kích thước 11.20mm
Mô tả: Chuỗi ngọc trai hồng nước ngọt ; số lượng 38 viên
Giá: 5.850.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: