• 3427
  • 3428

Chuỗi ngọc trai tay T273

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai tay ngọc trai trắng
Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt
Trọng lượng: Kích thước 4,5mm - 5mm
Mô tả: Chuỗi ngọc trai tay 3 vòng, ngọc trai nước ngọt số lượng 105 viên
Giá: 3.045.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: