• 3429
  • 3430

Chuỗi trai T141

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt
Trọng lượng: Kích thước 7mm - 8mm
Mô tả: Chuỗi ngọc trai nước ngọt số lượng 77 viên
Giá: 7.245.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: