• 3431
  • 3432

Chuỗi trai T268

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai trắng
Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt
Trọng lượng: Kích thước 9mm - 10mmm
Mô tả: Chuỗi trai nước ngọt số lượng 46 viên
Giá: 6.777.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: