• 3433
  • 3434

Chuỗi ngọc trai T260

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai đen Tahiti
Chất liệu: Ngọc trai nước mặn
Trọng lượng: kích thước 10.10mm - 12.30mm
Mô tả: CHuỗi ngọc trai đen nước mặn Tahiti số lượng 37 viên
Giá: 96.262.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: